Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Särskilda bestämmelser för träning

18 MAJ 2021 11:20
Här kan du fördjupa dig Svemos särskilda bestämmelser för träning.
 • Uppdaterad: 18 MAJ 2021 11:20

Vid träning, utan anknytning till tävling, på bana som är godkända av Svemo gäller följande:

 • Förare kan börja träna kalenderåret innan han/hon uppfyller minsta åldersgräns för aktuell maskinklass enligt SR.
 • T.o.m. det kalenderår en förare fyller 12 år finns ett försäkringsskydd för föraren.
 • Fr.o.m. det kalenderår en förare fyller 13 år måste en Svemo licens (årslicens

eller prova-på licens) köpas och kunna uppvisas vid träning. För detaljer kring försäkringsskyddet, läs på www.svemo.se.

7.1 Fordon och maskinklasser

Samtliga maskinklasser och fordon beskrivet i SR Motocross tillåts framföras även vid träning, under förutsättning att aktuella åldersregler per maskinklass/fordon uppfylls. 7.2 Miljö

Markskydd/miljömatta är obligatoriskt (se NT).

Förare som inte använder godkänt markskydd/miljömatta kan utdömas till 500 kr i straffavgift av arrangör.

7.3 Anmälan

Förhandsanmälan får inte förekomma.

7.4 Säkerhet och sjukvårdsberedskap

Bår samt adekvat sjukvårdsutrustning ska finnas vid banan på uppmärkt plats. Säkerhetsföreskrifter kan kompletteras med klubbens speciella säkerhetsföreskrifter, anslagna vid infart till banan.

7.5 Former för träning

7.5.1 Träning får endast ske i den färdriktning som godkänts vid banbesiktningen och får

endast ske på inbesiktade banslingor som finns inritade på den av Svemo banbesiktare godkända banritning.

7.5.2 Förare får starta tillsammans och avflaggas efter ett visst antal varv (inga resultat får

räknas och/eller publiceras dock får varvtider publiceras/visas).

7.6 Ansvar vid träning

Vid träning finns olika former av ansvariga personer.

Notera att "Träningsansvarig” och ”Ansvarig tränare/ledare” inte är samma sak.

Vid fri träning finns inget krav att "ansvarig tränare/ledare” måste finnas på plats.

På kommande sidor beskrivs de ansvarsområdena för de olika personerna som nämns ovan.

7.6.1 Träningsansvarig:

En träningsansvarig skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Öppnar och stänger grinden till anläggningen och tar in träningsavgifter.
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR Motocross 87 samt gällande banlicens.
 • Tillser att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Ansvarar för att de förare som kommer till anläggningen och provar motocross för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.
 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett gren) och som under året fyller lägst 13år, ska träningsansvarige tillhandahålla och sälja Svemo Prova-På-Licens för träning. Denna Prova-På-Licens ger föraren ett försäkringsskydd endast för det aktuella tillfället/dagen och den banan som anges på licensen. (under giltighetstiden för denna regelbok kan systemet för prova på licenser/ försäkringar förändas, följ information på www.svemo.se).
 • En träningsansvarig skall fr.o.m. 2018 vara myndig (18 år fyllda) och ha god regelkännedom.

GH 7.6.2 Ansvarig tränare/ledare:

 • Måste vara Svemo-licensierad tränare lägst nivå 1 Motocross.
 • Tränare/ledare som tränar barn under 12år måste vara Svemo-utbildad barnledare och

får då samköra Guldhjälmsklasser på träning enligt beskrivning ovan.

 • Får ansvara för ledarledda träningar/utbildningstillfälle (måste vara på plats under hela

genomförandet) och får vid dessa tillfälle göra klassindelningar enligt beskrivning i SR 8 7.10.

7.6.3 Vårdnadshavare

Vid träning ska förare som ej fyllt 16 år vara åtföljd av förälder eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe. Personen ska vara medlem i Svemoansluten klubb och inskriven i medlemsregistret i Idrott Online (se fler detaljer under kapitel 2 i detta reglemente).

GH 7.7 Särskilda bestämmelser Guldhjälm

7.7.1 Undantag från SR 7.10.1

Regler gällande samkörning mellan Guldhjälmsförare 65cc, 85cc och Ungdomsförare 65cc, 85cc vid fri träning på motocrossbana.

För att Guldhjälmsförare i klasserna 65cc och 85cc skall kunna deltaga i träningspass tillsammans med Ungdomsförare 85cc eller 65cc måste Guldhjälmsförare uppfylla följande krav.

 1. Förare måste inneha en Guldhjälmslicens.
 2. Förare måste kunna resa och starta sin egna mc.
 3. Förare måste hålla samma förarmässiga standard som Ungdomsförare,
 4. Förare får ej ha Guldhjälmslicens genom dispens.

Ansvarig ledare i den klubb föraren är licensierad i, kontrollerar att ovanstående punkter uppfylls och signerar och stämplar (klubbstämpel) på ett särskilt träningskort som av klubben beställs via motocross-koordinatorn på Svemo-kansli. Träningskortet ska även signeras av förarens licensierade vårdnadshavare. Motocrossektionen uppmanar klubbledare att värna om barn och ungdomars säkerhet vid utfärdandet av träningskorten.

7.8 Antal tränande

Antal förare som får träna samtidigt på en banan anges på banlicensen och detta antal får inte överskridas.

GH 7.9 Antal startande vid träning

Vid startträning är maximala antalet för:

Guldhjälm 20 förare

85cc-MX2U 30 förare MX1, MX2 Enligt banlicensen Sidvagn 20 förare (eller det antal banlicensen anger)

Quad 20 förare (eller det antal banlicensen anger)

GH 7.10 Samkörning av klasser

Vid ”hyrcross” och/eller ”Prova-På"-verksamhet:

 • Under samma träningstider som övrig träning får ej Guldhjälmsförarna och nybörjarna träna samtidigt på samma bana.

Vid ledarledda träningar eller utbildningstillfällen (ex Cross-skolan) när ansvarig tränare/

ledare närvarar under hela tränings/utbildningstillfället får förarklasser samköras enligt följande:

 • Guldhjälm (65cc, 85cc klassen) får samköras med 65cc U och 85cc U-klassen
 • MX2 U19 och 125cc U17 får samköras om ålder i MX2 U19 är max 17år.
 • MX2 Junior får samköras med 85cc U och MX 2 U19, 125cc U17, Bredd
 • Svemolicensierad tränare Nivå 1 alternativt barnledaren avgör på vilket sätt förare med klubblicens (oavsett maskinklass) kan samköra med övriga klasser.
 • Likvärdig körmässig standard på förarna ska eftersträvas för att värna om förarnas säkerhet. Är skillnaden i körstandard stor bör alternativa träningsgrupper skapas. Tränaren/ledaren avgör detta.

7.10.1 Vid träning ("fri åkning”) utan tränare (ej ledarledd träning) ska en träningsansvarig

närvara.

GH

Vid dessa träningar får följande klasser samköras:

 • Förare som deltar i men ännu inte slutfört Guldhjälmsutbildningen och därmed saknar Guldhjälmlicens, får endast träna tillsammans med förare som har Guldhjälmlicens. Likvärdig körmässig standard ska eftersträvas.
 • Alla Guldhjälmsförare i klassen 65cc eller 85cc som ska samköra med Ungdom 65cc eller Ungdom 85cc, måste inneha ett träningskort utfärdat från den klubb där Guldshjälmsföraren är licensierad (se info om träningskort i & 7.7).
 • 65cc U/Guldhjälm och 85cc Guldhjälm solo får samköras med Quad max100cc.
 • 65cc Ungdom och 85cc Ungdom alternativt klubblicens får samköras
 • 50cc får endast samköras med 65cc Guldhjälm, oavsett sammanhang.
 • MX1, MX2, 125cc oavsett licensklass får ej samköras med 50cc, 65cc, 85cc, oavsett licensklass
 • Solo-klasserna MX1, MX2, 125cc får samköra med varandra oavsett licens, Likvärdig körmässig standard på förarna ska eftersträvas för att värna förarnas säkerhet. Är skillnaden i körstandard stor bör alternativa träningsgrupper skapas.

Förare med Prova-På-Licens och nybörjare bör erbjudas körtid med förare som har likvärdig körstandard för att värna om hög säkerhet.

 • Sidvagn och Quad tillåts träna tillsammans med Soloklasserna, dock ej Guldhjälm och Ungdom.

Klubbar ombeds att bereda träningsmöjligheter för Sidvagnsekipage/Quadracers vid klubbens träningskörning. Om sporterna skall utvecklas och Sverige skall ha möjlighet att hävda sig Internationellt, måste dessa ekipage få samma möjligheter som idag ges våra soloåkare. Varje klubb äger mandat att på sin anläggning besluta om att tillåta samkörning mellan Sidvagn eller Quad och Solo. För att tillåta körning med Sidvagn/ Quad krävs att aktuell bana är besiktad för dessa discipliner.

Skribent: Peter Svensson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Krokom MCK - Motorcykel och Snöskoter
C/o Agneta Gustafsson, Ängevägen 12A
83432 Brunflo

Kontakt:
Tel: 0706702117
E-post: This is a mailto link